An Bord Bainistíochta

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / An Bord Bainistíochta

cruinnithe -  cropped

Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta

Tá clár oiliúna do bhoird bainistíochta curtha le chéile ag An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo.

Reáchtáiltear an clár seo le linn na bliana. Tá an oiliúint seo aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Cuirtear an oiliúint seo á chur ar fáil i cúig mhodúl atá curtha le chéile ar bhonn náisiúnta idir an Roinn Oideachais agus na páirtithe oideachais bunscoile:

  • 1. Nósanna Imeachta Ceapacháin
  • 2. An Bord Bainistíochta mar Aonán Corparáideach
  • 3. Airgeadais Boird agus Ról an Chisteora
  • 4. Ceisteanna Dlí
  • 5. Caomhnú Leanaí

Cuirtear an oiliúint seo ar fáil trí mheán na Gaeilge ach cuirfear aistriúchán ar fáil má tá sé de dhíth.

Tá fáilte roimh gach ball de Bhord Bainistíochta na scoile freastal ar an oiliúint . Níl aon chostas ar an oiliúint seo toisc go bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna ag íoc as.

Má tá ceist agat maidir leis an oiliúint tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh leis An Foras Pátrúnachta (01-6294110) nó le Gaelscoileanna Teo. (01-8535191)

Oiliúint ar Airgeadas:

Tá cóip den teimpléad samplach ar bhuiséad a ullmhú ar fáil anseo

Tá cóip den chur i láthair ó na seisiúin le Louise Mc Namara ón FSSU ar fáil anseo

Tá ráiteas ar shreabhadh airgid (ar iarratas ó scoil) ar fáil anseo

Back to Top