Cruinniú Cinn Bhliana

Red Cow Hotel pic cropped

Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana an Fhorais 2014

Tionóladh Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bliana an Fhorais Phátrúnachta ar an Satharn 1 Márta 2014 in Red Cow Moran Hotel, Baile Átha Cliath.

Thosaigh an Chomhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliain ag 9.00am.

Bhí deis ag toscairí breáthú ar sheastáin ó eagraíochtaí Gaeilge agus ó chomhlachtaí éagsúla. Cuireadh tús leis an chomhdháil go hoifigiúil ag 9.30am.
Labhair Damhnait Uí Ruairc, Cathaoirleach an Fhorais, lena raibh I láthair. Chuir sí fáilte roimh na haíonna agus gach duine a bhí I láthair – príomhoidí,
ionadaithe Boird agus múinteoirí.

Labhair Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas faoi clár an lae. Chuir sé fáilte roimh an aoi speisialta, Liam Ó Néill, Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael.

Rinne na haoichainteoirí seo a leanas cur i láthair:

 • Eileen Flynn, saineolaí oideachais
 • Terry Allen, comhairleoir oideachais
 • Antoin Delap, dlíodóir
 • Keith Young, saineolaí teicneolaíochta
 • Anita Nic Amhlaoidh, Siobhán Ní Dhúill, Seán de Paor – príomhoidí scoile.
 • Comhdháil agus Cruinniú Cinn Bhliana an Fhorais 2013

  Ar an 23 Feabhra 2013, bhailigh slua múinteoirí le chéile in Óstán Kilashee i gCo. Chill Dara do Chomhdháil agus do Chruinniú Cinn Bhliana an Fhorais. Chuir Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí an Fhorais, fáilte roimh an slua agus thug Damhnait Uí Ruairc, cathaoirleach an Fhorais óráid spreagúil.

  Rinne na haoichainteoirí seo a leanas cur i láthair:

 • Seán Ó’Gallchobhair, leas-stiúrthóir ar an Ionad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE)
 • Kevin O’ Rourke ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)
 • Paddy Flood, Comhordaitheoir Náisiúnta, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST).
 • Chuir daltaí ó Ghaelscoil Nás na Ríogh agus ó Ghael-Choláiste Chill Dara siamsaíocht den scoth ar fáil. Reáchtáladh an Cruinniú Cinn Bhliana tar éis lóin.

  Back to Top