Imeachtaí

cruinnithe -  cropped

Reáchtálann An Foras Pátrúnachta imeachtaí éagsúla i rith na bliana

  • Cruinniú Cinn Bhliana
  • Oiliúint do bhaill de bhoird bhainistíochta
  • Oiliúint do phríomhoidí nua
  • Seimineáir
  • Cruinnithe poiblí
  • Oícheanta eolais
  • Back to Top