Ár Scoileanna

Aimsigh Scoil

Tá 74 bhunscoil agus 6 mheánscoil faoinár bpátrúnacht. Tá breis is 1,400 ball foirne ag freastal ar an 17,000 dalta atá cláraithe inár scoileanna.

Éiteas Scoile

I scoil lán-Ghaeilge, tugtar áit lárnach don Ghaeilge mar:

  • Theanga labhartha na scoile
  • Theanga chumarsáide agus gnó na scoile
  • Theanga teagaisc agus foghlama i ngach ábhar (seachas Béarla)
  • Theanga chumarsáide ag na múinteoirí, na daltaí agus gach gné den scoil.

Athchumrú Scoileanna

Déanann scoileanna scáthú ar an sochaí ina mbíonn siad lonnaithe agus chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar an ilchineálacht chultúrtha seo, tá sé tábhachtach go mbeadh oideachas a leagann béim ar éagsúlacht, ar eitic agus ar an ilchultúrachas ar fáil do pháistí.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

Ról: Príomhoide Scoil: Gaelscoil Uí Chéadaigh, Bré Spriocdháta: 25 Eanáir Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/185415  Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

Ról: Múinteoir Riachtanais Speisialta Scoil: Gaelscoil na Lochanna Spriocdháta: Dé Céadaoin, 21 Nollaig 2022 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/184601 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh
Painéal Forlíontach Ath-imlonnaithe 2023/24

Painéal Forlíontach Ath-imlonnaithe 2023/24

Rochtain do mhúinteoirí téarma shocraithe/do mhúinteoirí sealadacha (lena n-áirítear múinteoirí ionaid) agus do mhúinteoirí páirtaimseartha ar an bPainéal Forlíontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2023/24   Íoslódáil anseo

Léigh Tuilleadh