Ár Scoileanna

Aimsigh Scoil

Tá 74 bhunscoil agus 6 mheánscoil faoinár bpátrúnacht. Tá breis is 1,400 ball foirne ag freastal ar an 17,000 dalta atá cláraithe inár scoileanna.

Éiteas Scoile

I scoil lán-Ghaeilge, tugtar áit lárnach don Ghaeilge mar:

  • Theanga labhartha na scoile
  • Theanga chumarsáide agus gnó na scoile
  • Theanga teagaisc agus foghlama i ngach ábhar (seachas Béarla)
  • Theanga chumarsáide ag na múinteoirí, na daltaí agus gach gné den scoil.

Athchumrú Scoileanna

Déanann scoileanna scáthú ar an sochaí ina mbíonn siad lonnaithe agus chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar an ilchineálacht chultúrtha seo, tá sé tábhachtach go mbeadh oideachas a leagann béim ar éagsúlacht, ar eitic agus ar an ilchultúrachas ar fáil do pháistí.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha PC1/PC2

Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha PC1/PC2

      Maidir le hagallaimh PC1/PC2 is gá measúnóirí neamhspleácha a roghnú ón liosta aontaithe idir AFP agus an INTO. Tá liosta reatha na measúnóirí neamhspleácha d'agallaimh PC1/PC2 glanta anois. Beidh an chéad sheisiún oiliúna ar siúl Dé Céadaoin 24...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Príomhoide, GS Bhun Cranncha

FOLÚNTAS: Príomhoide, GS Bhun Cranncha

Ról: Príomhoide Scoil: Gaelscoil Bhun Cranncha Spriocdháta: Dé Luain, 22 Bealtaine 2023 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/190958 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh