Aonach Gairmeacha le Gaeilge 26/01/17

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Aonach Gairmeacha le Gaeilge 26/01/17

Tá feachtas feasachta á reáchtáil ag Foras na Gaeilge faoi láthair i gcomhar le Grad Ireland leis an tairbhe a bhaineann leis an nGaeilge agus an dátheangachas sa saol oibre a chur chun cinn. Tá an feachtas seo dírithe ar fhochéimithe agus beidh sé mar aidhm againn iad a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist, lena nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo, cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú chomh maith le cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Tá súil againn go rachaidh an feachtas i bhfeidhm ar dhaoine óga agus machnamh á dhéanamh acu faoin ngaol fadtéarmach a bheidh acu leis an teanga. Ba mhaith linn an fiúntas a bhaineann lena líofacht a chothú a léiriú do mhic léinn le go dtuigfidh siad na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann le bheith ag obair i réimsí éagsúla trí Ghaeilge, lena n-áirítear cúrsaí teagaisc, aistriúcháin, dlí agus na meáin.                                                                                                 

Chuige sin, tá ábhar ar líne á fhorbairt againn i gcomhar le Grad Ireland agus beidh leabhrán a dhíríonn ar ghairmeacha trí Ghaeilge agus ar dheiseanna tríú leibhéal ar fáil sa choicís amach romhainn. Beidh próifíleanna sa leabhrán chomh maith faoi roinnt ambasadóirí nó ionadaithe a cuireadh faoi agallamh go dtí seo faoin mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh sa saol oibre agus pearsanta. Is féidir na físeáin de na hagallaimh a fheiceáil ar an nasc seo: https://gradireland.com/get-started/gaeilge

Mar chuid den fheachtas beidh spás ar leith againn ag Aonach Gairmeacha #FYI agus Aonach Teangacha san RDS ar an 8 Feabhra agus beidh foireann i láthair le labhairt le mic léinn faoi na deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge. Beidh Conradh na Gaeilge linn ar an lá chomh maith le comhairle a chur ar mhic léinn. Cuirfidh Bláthnaid Ní Chofaigh (Comhalta Boird agus Craoltóir RTÉ) seimineár i láthair chomh maith a dhíreoidh ar thaithí agus ar chomhairle rannpháirtithe na bhfíseán. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár agus clárú don Aonach ar an nasc seo: http://n2jy5q6.attendify.io/