18.3.2014 Aoife Elster ceaptha ina príomhoide ar Choláiste Ghlór na Mara

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 18.3.2014 Aoife Elster ceaptha ina príomhoide ar Choláiste Ghlór na Mara

Is cúis áthais don bhForas Pátrúnachta a fhógairt go bhfuil Aoife Elster ceaptha ina príomhoide ar Choláiste Ghlór na Mara.

Is Gaelcholáiste nua é Coláiste Ghlór na Mara a osclóidh i mBaile Brigín, Co. Átha Cliath i mí Mheán Fómhair 2014.
Is as Baile Átha Cliath í Aoife ó dhúchais. D’fhreastail sí ar Scoil Lorcáin agus ar Choláiste Íosagáin.

Tá cónaí ar Aoife i Sráidbhaile i gcontae Laoise faoi láthair. Chaith sí tréimhse ag obair i nGaelscoil Portlaoise ach bhog sí ar aghaidh go Gael-Choláiste Chill Dara nuair a d’oscail sé.

“Bhain mé an-taitneamh agus an-tairbhe as mo thréimhse i gCill Dara ach táim ag tnúth go mór leis an dúshlán nua i dTuaisceart Átha Cliath,” arsa Aoife.

“Is iontach an rud é a bheith páirteach i scoil nua a thosú. Tá obair iontach déanta ag an gcoiste bunaithe agus an bhForas Pátrúnachta chun an Coláiste a thabhairt chuig a bheith ar tí oscailt.

“Léiríonn sé an tsuim atá sa chultúr agus sa teanga sa cheantar agus an fuinneamh atá sa phobal áitiúil i leith na Gaelscolaíochta.
“Is léir go bhfuil comhluadar láidir Gaelach sa cheantar ón líon bunscoileanna atá curtha ar an bhfód le blianta beaga anuas.

“Is mór an phribhléid domsa a bheith in ann a bheith páirteach san obair chun scoil dara leibhéal a chur ar fáil agus leanúint leis an dea-obair atá déanta go dtí seo.”