An Tumoideachas: Súil Siar & Súil ar Aghaidh

Jill Mc Mahon

01/06/2022

Imeachtaí | Nuacht ar Fad

Beidh an triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh ar siúl an 10 agus 11 Meitheamh 2022 i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire. Is é is aidhm leis an gcomhdháil idirnáisiúnta seo an lucht léinn, cleachtóirí agus daoine gairmiúla a thabhairt le chéile chun taighde, teoiric agus dea-chleachtais an tumoideachais a chomhroinnt agus a phlé, agus chun plé gairmiúil bríoch a thionscnamh agus a chothú i dteangacha, ar leibhéil agus i gcomhthéacsanna éagsúla an tumoideachais. 

Pléfear na téamaí seo leanas:

  • Oideolaíocht agus Measúnú sa Tumoideachas
  • Ceannaireacht agus Foghlaim Ghairmiúil
  • An Beartas agus an Nuálaíocht i bPobail Dhátheangacha/Ilteangach

Tá An Foras Pátrúnachta ag tnúth go mór leis sibh a fheiceáil ann.