An sealbhú éifeachtach teanga a chothú i bhfoghlaim & i dteagasc na Gaeilge

Jill Mc Mahon

31/01/2024

Imeachtaí | Nuacht ar Fad | Oiliúint

 

05.02.24

An sealbhú éifeachtach teanga a chothú i bhfoghlaim & i dteagasc na Gaeilge

An Dr Karen Ní Chlochasaigh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Sonraíonn taighde na teangeolaíochta feidhmí ar an dea-fhoghlaimeoir teanga go hidirnáisiúnta agus i gcás na Gaeilge go bhfuil athróga aitheanta ann a bhaineann go sonrach le foghlaimeoirí a n-éiríonn leo teanga a shealbhú go héifeachtach anuas ar an máthairtheanga. Ní hionann aon bheirt ó thaobh na foghlama de ina n-aithnítear an tionchar a bhíonn  ag cúinsí indibhidiúla an fhoghlaimeora ar an sealbhú teanga mar thoscaí ratha. Cuirfear láthair sa chaint seo na bunphrionsabail a thagann aníos ón taighde maidir le tréithe comónta an dea-fhoghlaimeora teanga. Pléifear conas gur féidir an t-eolas agus an tuiscint seo a chur i bhfeidhm sa phleanáil sealbhaithe agus i gcúrsaí teagaisc agus foghlama teanga sa seomra ranga.

 

12.02.24

Cara nó Namhaid? An Intleacht Shaorga Ghiniúnach & oideolaíocht na Gaeilge san Ardoideachas?

An Dr Orna Farrell & An Dr Seán Mac Risteaird, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Sa seisiún dátheangach seo, déanfaimid iniúchadh ar na tionchair agus ar na himpleachtaí a bhaineann leis an intleacht shaorga ghiniúnach (GenAI) i dteagasc, i bhfoghlaim, agus i measúnú na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Tagann dúshláin maidir le huirlisí éagsúla intleacht saorga, ar nós ChatGPT, chun cinn i dtaca le macántacht acadúil agus i dtaca le measúnuithe traidisiúnta ag leibhéal an ardoideachais (Glesson, 2022). Mar fhreagairt ar an dúshlán seo, is gá d’Institiúidí Ardoideachais (HEI) feasacht agus tuiscint a fhorbairt i dtaobh na n-uirlisí GenAI agus conas measúnuithe a dhearadh a chothaíonn an mhacántacht acadúil úd ach san am céanna a thapaíonn na deiseanna a chuireann uirlisí AI ar fáil chun measúnuithe a chruthú agus chun nuálaíocht na n-uirlisí céanna a chur i bhfeidhm ar mhaithe leis an teagasc (QQI, 2023).

 

19.02.24

Conditions for early instructed second language learning. The role of time & exposure

An tOllamh Carmen Muñoz, Ollscoil Barcelona/ Professor Carmen Muñoz, University of Barcelona

A well-established consensus in the field of SLA research is that exposure to input is necessary for L2 acquisition (VanPatten et al., 2020; Long, 1990). Issues concerning the amount of input required and the best time distribution have been foci of attention in the last decades, especially for early language learning. In this talk I will present results from research showing the crucial role played by target language exposure, especially in the context of early language learning,contrasting the effects of age in input-rich and input-limited contexts.