An Scéim Iompar Scoile

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / An Scéim Iompar Scoile

Spriocdháta d’iarratais nua don scoilbhliain 2022/2023 ná an Aoine 29 Aibreán 2022.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh faoin dáta seo. Ní féidir suíochán a chinntiú d’iarratasóirí déanacha.

Tuilleadh eolais anseo