An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál 2014-2016

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál 2014-2016

Beidh an clár iarchéime, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge curtha ar fáil arís i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, i Meán Fómhair 2014. Sa clár seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar oideolaíocht agus teoiric an tumoideachais agus an dátheangachais ag tagairt go sonrach do riachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus d’inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Beidh an clár cumaisc foghlama seo curtha ar fáil ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Cuirfear an clár ar fáil ar líne agus ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn.

Beidh an clár curtha ar fáil ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe , seimineár ar líne agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh siad torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus eile leis na mic léinn le linn an chláir.

Glacfar suas le fiche duine ar an gclár sa bhliain acadúil 2014/2015. Glacfar le h-iarrataisí ón lá inniu suas go dtí 20 Meitheamh 2014.
Cuirfear fáilte mhór roimh phlé neamhfhoirmeálta roimh iarratas a chur isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir nó le lár-oifig iontrála an choláiste ag na sonraí thíos:

Dr T.J. Ó CEALLAIGH


An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais

Coláiste Mhuire Gan Smál

Ollscoil Luimnigh

An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire.

T +353 61 204325

R tj.oceallaigh@mic.ul.ie

LÁR-OIFIG IONTRÁLA

Coláiste Mhuire Gan Smál

Ollscoil Luimnigh

An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire.

T +353 61 204348/204929

R admissions@mic.ul.ie