Tacaíocht á lorg ag an bhForas Pátrúnachta do Ghaelscoil nua i nDumhach Trá/An Rinn

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Tacaíocht á lorg ag an bhForas Pátrúnachta do Ghaelscoil nua i nDumhach Trá/An Rinn

Tacaigh linn

Reáchtálfaidh An Foras Pátrúnachta agus Gaelscoileanna Teo. oíche eolais do thuismitheoirí ar an 5 Meitheamh 2013 ag 7pm in Ionad Pobail na Rinne, Baile Átha Cliath 4.

Tá sé fógartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go mbeidh bunscoil nua le hoscailt i gceantar Dumhach Trá/An Rinn i Meán Fómhair 2014. Is é An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá an Foras Pátrúnachta ag iarraidh freastal ar an éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge sa cheantar seo agus chuige sin, tá sé ag déanamh iarratais ar phátrúnacht na scoile nua. Teastaíonn tacaíocht an phobail áfach.

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Bíonn An Foras Pátrúnachta obair go tréan chun tacaíocht a thabhairt don 67 scoil atá faoina phátrúnacht cheana féin agus chun scoileanna nua a bhunú.

Roghnaíonn tuismitheoirí Gaelscoil dá bpáistí toisc go bhfaigheann siad oideachas den scoth ann. Léiríonn an taighde atá déanta ar oideachas dátheangach:
• Go n-éiríonn níos fearr leis na páistí go hacadúil
• Go mbíonn sé níos éasca orthu an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim
• Go mbaineann siad torthaí nós fearr amach i mBéarla agus sa Mhatamaitic.

Tabharfar léargas iomlán don phobal ar na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge ag an gcruinniú seo. Beidh fáilte roimh chách.

Is féidir foirm léiriú spéise a líonadh isteach chun do thacaíocht do Ghaelscoil nua sa cheantar seo a léiriú.

Brúigh anseo chun an fhoirm a íoslódáil.

Ba cheart an fhoirm seo a sheoladh ar ais chugainn eolas@foras.ie nó sa phost : An Foras Pátrúnachta, Bloc K3, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.