Loch Garman

Gaelscoil Charman

Loch Garman | Y35XW99
gaelscoilcharman@gmail.com | 053-912 4227

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Dearbhla Mhic Chaoilte

Gaelscoil Inis Córthaidh

Loch Garman | Y21 PP59
gaelscoilinis@gmail.com | 053-923 7422

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Siobhán Uí Ifearnáin

Gaelscoil Moshíológ

Loch Garman | Y25 VP62
eolasgm@gmail.com | 053-948 4028

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Carol Scott

Meánscoil Gharman

Loch Garman | Y21 XW97
meanscoil@meanscoilgharman.com | 053-923 5796

Leibhéal Iar-bhunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Norah Harpur