Acmhainní/Airgeadas

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Árachas

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair. Tá Grúpscéim Árachais ag an bhForas Pátrúnachta le Aston Lark agus cuirtear clúdach Allianz ar fáil. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.astonlark.ie/ nó ag na naisc thíos:

(mar eolas, níl na doiciméid seo ach ar fáil i mBéarla i láthair na huaire)

 

 

Deaschliceáil ar na naisc Word Excel agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

 

FSSU

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais. Is féidir gach eolas & cáipéisí a fháil trí ghliogáil ar a lógó nó cuairt a thabhairt ar www.fssu.ie

   

  Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

   

  Nuacht is déanaí

  Airgeadas
  Treoirlíne Airgeadais P14 – 2022/23

  Treoirlíne Airgeadais P14 – 2022/23

    Scéim Pá um Shaoire Bhreoiteachta Reachtúil   Réamhrá   Tháinig an tAcht um Shaoire Bhreoiteachta i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2023 agus forálann sé do theidlíocht ar shaoire bhreoiteachta reachtúil i gcás fostaí a bheadh ag obair de ghnáth ach nach...

  Léigh Tuilleadh
  Treoirlíne Airgeadais P13 – 2022/2023

  Treoirlíne Airgeadais P13 – 2022/2023

  An Ríomhbhaincéireacht – Comhairle Thábhachtach Slándála   Comhairle Thábhachtach Slándála   Tá sé curtha ar ár súile dúinn gur chaill roinnt scoileanna an-chuid airgid de dheasca gníomhaíocht chalaoiseach a bhain le híocaíochtaí a rinneadh ar an gcóras...

  Léigh Tuilleadh