Acmhainní/Airgeadas

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Árachas

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair. Tá Grúpscéim Árachais ag an bhForas Pátrúnachta le Aston Lark agus cuirtear clúdach Allianz ar fáil. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.astonlark.ie/ nó ag na naisc thíos:

(mar eolas, níl na doiciméid seo ach ar fáil i mBéarla i láthair na huaire)

 

 

Deaschliceáil ar na naisc Word Excel agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

 

FSSU

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais. Is féidir gach eolas & cáipéisí a fháil trí ghliogáil ar a lógó nó cuairt a thabhairt ar www.fssu.ie

   

  Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

   

  Nuacht is déanaí

  Airgeadas
  OILIÚINT: Airgeadas

  OILIÚINT: Airgeadas

  Lucht foghlama: Oiliúint do Bhord Bainistíochta na scoile Ábhar oiliúna: Airgeadas Dáta & Am: Déardaoin, 10 Samahin 2022, 7in Cén áit: Cruinniú Zoom Cláraigh: anseo

  Léigh Tuilleadh
  0063/2022: Rialaitheoir Comhpháirteach Sonraí

  0063/2022: Rialaitheoir Comhpháirteach Sonraí

  Cuspóir an ciorclán seo 1.1. Tá sé mar chuspóir an gciorclán seo ról Rannóg Párolla na Roinne agus ról an Fhostóra mar Rialaitheoirí Comhpháirteacha Sonraí maidir le HCM agus gníomhaíochtaí próiseála párolla a dheimhniú....Léigh tuilleadh   Féach an ciorclán seo...

  Léigh Tuilleadh