Acmhainní/Airgeadas

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Árachas

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair. Tá Grúpscéim Árachais ag an bhForas Pátrúnachta le Aston Lark agus cuirtear clúdach Allianz ar fáil. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.astonlark.ie/ nó ag na naisc thíos:

(mar eolas, níl na doiciméid seo ach ar fáil i mBéarla i láthair na huaire)

 

FSSU

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais. Is féidir gach eolas & cáipéisí a fháil trí ghliogáil ar a lógó nó cuairt a thabhairt ar www.fssu.ie

 

Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

 

Nuacht is déanaí

Airgeadas
Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Ní mór na cuntais bhliantúla a ullmhú leis an leagan is déanaí de cairt chuntas an FSSU (Lúnasa 2023) atá ar fáil anseo ar ár suíomh idirlín. Beidh na cóid seo i bhfeidhm don bhliain dar críoch Lúnasa 2023 agus tá sé tábhachtach liosta reatha na gcód ainmniúil i...

Léigh Tuilleadh
Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD)

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD)

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD) Caithfidh gach uile scoil atá cláraithe le haghaidh an CBL Tuairisceán ar Shonraí Trádála (RTD) a chomhlánú gach bliain. Bíonn sé sin dlite ag an am céanna leis an tuairisceán deireanach CBL, a chomhlánaítear ag...

Léigh Tuilleadh
Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála (TST) CBL don bhliain dar críoch an 31 Lúnasa 2023 De réir Rialachán 24(1) de na Rialacháin maidir le Cáin Bhreisluacha 2010 éilítear ar scoileanna foirm an Tuairisceáin bhliantúil ar Shonraí Trádála (TST) a chur faoi bhráid na...

Léigh Tuilleadh