Acmhainní/Airgeadas

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Árachas

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair. Tá Grúpscéim Árachais ag an bhForas Pátrúnachta le Aston Lark agus cuirtear clúdach Allianz ar fáil. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar https://www.astonlark.ie/ nó ag na naisc thíos:

(mar eolas, níl na doiciméid seo ach ar fáil i mBéarla i láthair na huaire)

 

 

Deaschliceáil ar na naisc Word Excel agus roghnaigh “Save link as…” le n-iad a íoslódáil.

 

FSSU

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais. Is féidir gach eolas & cáipéisí a fháil trí ghliogáil ar a lógó nó cuairt a thabhairt ar www.fssu.ie

   

  Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

   

  Nuacht is déanaí

  Airgeadas
  Ciorclán 0077/2022

  Ciorclán 0077/2022

  Beart aonuaire costas maireachtála chun tacú le freastal ar an méadú i gcostais reatha scoile   Féach an ciorclán ar shuíomh na Roinne anseo Íoslódáil an ciorclán anseo Eolas ón FSSU anseo

  Léigh Tuilleadh