Ár Scoileanna/Aimsigh Scoil

Roghnaigh mé gaelscoil do mo pháistí nuair a chinn mé socrú in Éirinn…rogha maith a bhí ann go mbeadh mo pháistí ag foghlaim teanga na tíre ina bhfuil cónaí orthu

Kasia, Tuismitheoir, Gaelscoil Moshíológ

Tá 80 scoil faoin bpátrúnacht, iad roinnte idir 23 chontae. Táimid an-bhródúil as an bhfreastal ionchuimsitheach inár scoileanna. Cuirtear an comhionannas chun cinn chun oideachas iomlánaíoch, lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste.

 

Aimsigh do scoil áitiúil ar an léarscáil thíos

Táimid fós i mbun forbartha ar an léarscáil thíos – beidh gach scoil An Foras Pátrúnachta le feiceáil go luath.

Idir an dá linn, tá léarscáileanna le feiceáil ar shuíomh Gaeloideachas de gach scoil lán-Ghaeilge sa tír:

Caitliceach      Idirchreidmheach      Ilchreidmheach

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh

Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh

Boird Bhainistíochta ar Scoileanna Bainistíonn an bord bainistíochta an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé cuntasach don phátrún agus don Aire. Ní mór don Bhord seasamh le meon sainiúil (éiteas) na scoile agus tá sé cuntasach don phátrún as an méid sin a...

Léigh Tuilleadh
Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Deireadh na Bliana Airgeadais 2022/2023

Ní mór na cuntais bhliantúla a ullmhú leis an leagan is déanaí de cairt chuntas an FSSU (Lúnasa 2023) atá ar fáil anseo ar ár suíomh idirlín. Beidh na cóid seo i bhfeidhm don bhliain dar críoch Lúnasa 2023 agus tá sé tábhachtach liosta reatha na gcód ainmniúil i...

Léigh Tuilleadh