Ár Scoileanna/Aimsigh Scoil

Roghnaigh mé gaelscoil do mo pháistí nuair a chinn mé socrú in Éirinn…rogha maith a bhí ann go mbeadh mo pháistí ag foghlaim teanga na tíre ina bhfuil cónaí orthu

Kasia, Tuismitheoir, Gaelscoil Moshíológ

Tá 80 scoil faoin bpátrúnacht, iad roinnte idir 23 chontae. Táimid an-bhródúil as an bhfreastal ionchuimsitheach inár scoileanna. Cuirtear an comhionannas chun cinn chun oideachas iomlánaíoch, lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste.

 

Aimsigh do scoil áitiúil ar an léarscáil thíos

Táimid fós i mbun forbartha ar an léarscáil thíos – beidh gach scoil An Foras Pátrúnachta le feiceáil go luath.

Idir an dá linn, tá léarscáileanna le feiceáil ar shuíomh Gaeloideachas de gach scoil lán-Ghaeilge sa tír:

Caitliceach      Idirchreidmheach      Ilchreidmheach

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
Próiseas Iarratais ar Iompar Scoile 2023/24

Próiseas Iarratais ar Iompar Scoile 2023/24

Faisnéis do theaghlaigh maidir leis an bPróiseas Iarratais ar Iompar Scoile don Scoilbhliain 2023/24 Iarrtar ar theaghlaigh a thabhairt faoi deara gur tugadh ar aghaidh an dáta deiridh le haghaidh íocaíocht a dhéanamh/cártaí liachta a chlárú ionas gur féidir le Bus...

Léigh Tuilleadh
09.03.2023 Preasráiteas

09.03.2023 Preasráiteas

Imní ar An Foras Pátrúnachta maidir le moill ar thograí tógála scoileanna Tá díomá curtha in iúl ag An Foras Pátrúnachta i ndiaidh cruinnithe leis An Roinn Oideachais Dé Máirt, 7 Márta. Dúradh sa chruinniú go mbeidh 58 togra tógála scoileanna curtha ar athló de bharr...

Léigh Tuilleadh