Ár Scoileanna/Aimsigh Scoil

Roghnaigh mé gaelscoil do mo pháistí nuair a chinn mé socrú in Éirinn…rogha maith a bhí ann go mbeadh mo pháistí ag foghlaim teanga na tíre ina bhfuil cónaí orthu

Kasia, Tuismitheoir, Gaelscoil Moshíológ

Tá 80 scoil faoin bpátrúnacht, iad roinnte idir 23 chontae. Táimid an-bhródúil as an bhfreastal ionchuimsitheach inár scoileanna. Cuirtear an comhionannas chun cinn chun oideachas iomlánaíoch, lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste.

 

Aimsigh do scoil áitiúil ar an léarscáil thíos

Táimid fós i mbun forbartha ar an léarscáil thíos – beidh gach scoil An Foras Pátrúnachta le feiceáil go luath.

Idir an dá linn, tá léarscáileanna le feiceáil ar shuíomh Gaeloideachas de gach scoil lán-Ghaeilge sa tír:

Caitliceach      Idirchreidmheach      Ilchreidmheach

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cláraigh anois don Chruinniú Cinn Bhliana a bheidh ar siúl Déardaoin, 8 Nollaig 2022, 7.in ar Zoom. Agus clárúchán déanta agat ag an nasc thíos, seolfar ríomhphost chugat an oíche roimh ré, 7ú Nollaig leis an nasc Zoom. Faigh anseo Clár an Chruinnithe...

Léigh Tuilleadh
TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

Tá An Foras Pátrúnachta, COGG, agus Gaeloideachas ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an...

Léigh Tuilleadh