Ár Scoileanna/Aimsigh Scoil

I sent my children to a Gaelscoil when I decided to settle in Ireland…it was a good choice for them to start learning the language of the country that they are nationals of

Kasia, Tuismitheoir, Gaelscoil Moshíológ

Tá 74 bhunscoil agus 6 mheánscoil faoinár bpátrúnacht. Tá breis is 1,400 ball foirne ag freastal ar an 17,000 dalta atá cláraithe inár scoileanna.

Táimid an-bhródúil as an bhfreastal ionchuimsitheach inár scoileanna. Cuirtear an comhionannas chun cinn chun oideachas iomlánaíoch, lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste.

Chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar thuismitheoirí a bhfuil oideachas lán-Ghaeilge uathu dá bpáistí, bíonn rogha éiteas ar fáil inár scoileanna: Caitliceach, Ilchreidmheach agus Idirchreidmheach.

Nuacht is déanaí

Nuacht ar fad
FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

Ról: Múinteoir Ranga Príomhshrutha Spriocdháta:  Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2022 Iarratas & Eolas Eile: https://educationposts.ie/post/view/181192 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán...

Léigh Tuilleadh
Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 1 de scoilbhliain 2022/23 chun tacú le scoileanna chun leanúint ar aghaidh agus cosc ar ionfhabhtú agus bearta rialaithe a chur i bhfeidhm, ar nós sláinteachas lámh, sláinteachas riospráide agus...

Léigh Tuilleadh
0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

Leagann Ciorclán 0043/2022 amach an leathdháileadh do phoist mar phríomhoidí cúnta sna scoileanna ó 01 Meán Fómhair 2022.   Agus an leathdháileadh don scoil á ríomh, is féidir na poist thíos uile a chuimsiú mar phoist údaraithe: múinteoirí ranga múinteoirí oideachas...

Léigh Tuilleadh