Baile Átha Cliath

Gaelscoil na Fuinseoige

Baile Átha Cliath | D14 N960
oifig@gsnafuinseoige.ie | 01-298 9851

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Aisling Uí Fhéich

Gaelscoil Laighean

Baile Átha Cliath | A94 FC44
gslaighean@gmail.com | 085-803 6710

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Aoife Ní Scolaí

Scoil Chaitlín Maude

Baile Átha Cliath | D24 RYW1
oifig@scoilcm.ie | 01-452 0345

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Cristín Ní Chairealláin

Gaelscoil Chnoc Liamhna

Baile Átha Cliath | D16 HR26
runai@gaelscoilcl.com | 01-493 9262

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Cárthaigh Ó Cuill

Gaelscoil Eiscir Riada

Baile Átha Cliath | K78 YX77
oifig@gser.ie | 01-621 0342

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Ciara Uí hÉilí

Gaelscoil Ghráinne Mhaol

Baile Átha Cliath | D13 NP52
priomhoide@gsgm.ie | 083-011 8539

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Clíodhna Ní Chearúil

Gaelscoil Bhaile Brigín

Baile Átha Cliath | K32 YT18
oifig@gsbhailebrigin.ie | 01-841 6036

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Clodagh Ní Mhaolchiaráin

Gaelscoil Lios na nÓg

Baile Átha Cliath | D06 WF43
eolas@gsliosnanog.ie | 01-497 5300

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Cormac Chambers

Gaelscoil Eoin

Baile Átha Cliath | D04 CP27
priomhoide@gaelscoileoin.ie | 085-132 1203

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Cristín Ní Chairealláin

Gaelscoil na Giúise

Baile Átha Cliath | D24 W682
oifig@gaelscoilnagiuise.ie | 01-495 4064

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Cuán Ó Flatharta

Gaelscoil na Mara

Baile Átha Cliath | K36 WT02
oifig@gaelscoilnamara.ie | 087-103 9516

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Éamon Ó Loingsigh

Gaelscoil Thaobh na Coille

Baile Átha Cliath | D18 TK40
gaelscoil@taobhnacoille.ie | 01-295 0000

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Emer Nic Chonchradha

Gaelscoil an Chuilinn

Baile Átha Cliath | D15 WR86
runai@gsch.ie | 01-826 2022

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Fergus Ó Conghaile

Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Baile Átha Cliath | D14 PP82
eolas@gaelcholaiste.com | 01-493 3335

Leibhéal Iar-bhunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Joe Mac Suibhne

Gaelscoil Uí Earcáin

Baile Átha Cliath | D11 VP44
eolas@gsue.ie | 01-864 3544

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Leah Ní Mhaoláin

Coláiste Ghlór na Mara

Baile Átha Cliath | K32 WV18
runai@cgnm.ie | 01-841 6269

Leibhéal Iar-bhunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Maedhbh Daltún

Gaelscoil Cholmcille

Baile Átha Cliath | D17 W021
eolas@gaelscoilcholmcille.ie | 01-894 0440

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Neasa Ní Aoláin

Gaelscoil Áine

Baile Átha Cliath | D09 XP65
gaelscoilaine@gmail.com | 01-837 7941

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Niamh Nic Dhiarmada

Gaelscoil Bhaile Munna

Baile Átha Cliath | D09 TY74
eolas@gaelscoilbhailemunna.ie | 01-862 2275

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Ray Ó Díomsaigh

Gaelscoil Ros Eo

Baile Átha Cliath | K56 C867
runai@gaelscoilroseo.com | 01-894 9767

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Rob Ó Caoilte

Gaelscoil Phádraig

Baile Átha Cliath | A96 KF64
gaelscoilphadraig@gmail.com | 01-282 7345

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Roise Uí Labhraidh

Gaelscoil Shliabh Rua

Baile Átha Cliath | D18 K0EN
oifig@gaelscoilshliabhrua.ie | 01-295 8589

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Roise Uí Labhraidh

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Baile Átha Cliath | K67 T3H2
oifig@gsbb.ie | 01-890 2799

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Idirchreidmheach
Príomhoide Séamus Seaghach

Gaelscoil Bharra

Baile Átha Cliath | D07 WE02
oifig@gaelscoilbharra.net | 01-868 4827

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Caitliceach
Príomhoide Seán Ó Donaile

Gaelscoil Lir

Baile Átha Cliath | D24 R920
gslir@foras.ie | 083-029 3932

Leibhéal Bunscoil
Éiteas Ilchreidmheach
Príomhoide Sinéad Bheilbigh