Acmhainní/Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge (POLG)

Ó thús na Gaelscolaíochta ní raibh am níos tábhachtaí ná anois, ná gníomh níos tábhachtaí ná seo. Tá an chéad pholasaí don Oideachas lán-Ghaeilge á scríobh ag an stát faoi láthair agus tá an comhairliúchán poiblí beo anois.

Tá sé chomh tábhachtach go mbeidh polasaí láidir agus ceannródaíoch curtha i bhfeidhm chun tacú le dúshláin ar nós:

 • easpa múinteoirí
 • easpa seirbhísí do scoileanna lán-Ghaeilge
 • easpa tacaíochtaí do riachtanais speisialta
 • easpa leanúnachais ó naíonraí go gaelcholáistí

agus go leor eile

Tá deis tríd an bpolasaí seo na dúshláin sin a leigheas ach iad a chur in iúl don Roinn. Braitheann rath an pholasaí ar ghuth láidir ón bpobal. Is féidir linn an guth sin a úsáid trí cheistneoir na Roinne a fhreagairt. Tá an Roinn ag éisteacht! Is gá dúinn labhairt leo!

Tá ceistneoirí ar leith le líonadh ag baill foirne, ag tuismitheoirí agus ag daltaí. Tá moltaí agus freagraí samplacha ullmhaithe againn thíos chun tacú le comhlánú na gceistneoirí. 

Tuigimid go bhfuil tú féin agus pobal na scoile fíorghnóthach ach iarraim ort an gníomh seo a ghlacadh ar ár son ar fad. Seo an t-am. Seo an gníomh is mó gur féidir linn a dhéanamh ar son oideachas lán-Ghaeilge.

Príomhoidí & Baill Foirne

 Gach eolas do phríomhoidí, do mhúinteoirí, do bhaill boird, do rúnaithe & gach ball foirne eile

 

Múinteoirí & Daltaí

 

Tuismitheoirí & Caomhnóirí

 • Gach eolas do thuismitheoirí & caomhnóirí ar fáil anseo (Leagan Gaeilge)
 • All information for parents & guardians available here (English version)

An Roinn Oideachas

   • Gach eolas ón Roinn Oideachas anseo
   • Nasc chuig an gceistneoir anseo

Nuacht is déanaí

POLG
PREASRÁITEAS: Comhchoiste na Gaeilge, 24.04.24

PREASRÁITEAS: Comhchoiste na Gaeilge, 24.04.24

Tugtha le fios go bhfuil an tAire Foley ag cur bac ar rochtain ar an oideachas lán-Ghaeilge Béim leagtha ag An Foras Pátrúnachta ar an ngá atá le gníomhartha chun spriocanna an stáit a bhaint amach Mar gheall ar bheartas reatha na Roinne gan ghaelscoileanna nua a...

Léigh Tuilleadh
TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

TÁBHACHTACH: Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

Tá An Foras Pátrúnachta, COGG, agus Gaeloideachas ag eagrú cruinniú poiblí maidir leis an bPróiseas Comharliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Tionólfar an cruinniú poiblí ag 8pm ar an 6 Nollaig (Dé Máirt) in Óstán an...

Léigh Tuilleadh