Acmhainní

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Ciorcláin

Cóiríocht

Creideann An Foras Pátrunachta go bhfuil sé tuillte ag gach dalta freastal ar scoil i bhfoirgneamh atá aitiúil, oiriúnach do riachtanais an pháiste, sábháilte, te le neart spáis chun súgradh agus aclaíocht  a dhéanamh.

Croí na Scoile

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.

Earcaíocht

Foilseacháin

Polasaithe

Rialachas

Ríomhfhiosrú

Lean na céimeanna thíos leis an bpróiseas a chur i gcrích. De réir an dlí, caithfidh gach ball foirne nochtadh ó na Gardaí a chur ar fáil don phríomhoide sula mbeidh cead acu dul i mbun oibre.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
FOLÚNTAS: Gaelscoil Ruairí, Cill Dara

FOLÚNTAS: Gaelscoil Ruairí, Cill Dara

Ról: Múinteoir Ranga Príomhsrutha Scoil: Gaelscoil Ruairí, Maigh Nuad, Cill Dara Spriocdháta: Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair 2023 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/204217 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Gaelscoil Ros Eo

FOLÚNTAS: Gaelscoil Ros Eo

Ról: Príomhoide Scoil: Gaelscoil Ros Eo, Co Átha Cliath Spriocdháta: Céadaoin, 19 Iúil 2023 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/194547 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh