Acmhainní

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Ciorcláin

Cóiríocht

Creideann An Foras Pátrunachta go bhfuil sé tuillte ag gach dalta freastal ar scoil i bhfoirgneamh atá aitiúil, oiriúnach do riachtanais an pháiste, sábháilte, te le neart spáis chun súgradh agus aclaíocht  a dhéanamh.

Croí na Scoile

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.

Earcaíocht

Foilseacháin

Polasaithe

Rialachas

Ríomhfhiosrú

Lean na céimeanna thíos leis an bpróiseas a chur i gcrích. De réir an dlí, caithfidh gach ball foirne nochtadh ó na Gardaí a chur ar fáil don phríomhoide sula mbeidh cead acu dul i mbun oibre.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023

Ciorclán 0006/2023: Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2023/24 Is éard is cuspóir leis an gciorclán seo an lucht bainistíochta agus an fhoirean go léir sna bunscoileanna a chur ar an eolas faoi na socruithe soláthar foirne atá ann do...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

FOLÚNTAS: Gaelscoil Uí Chéadaigh

Ról: Príomhoide Scoil: Gaelscoil Uí Chéadaigh, Bré Spriocdháta: 25 Eanáir Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/185415  Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

FOLÚNTAS: Gaelscoil na Lochanna

Ról: Múinteoir Riachtanais Speisialta Scoil: Gaelscoil na Lochanna Spriocdháta: Dé Céadaoin, 21 Nollaig 2022 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/184601 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh