Acmhainní

Airgeadas

Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna & i meánscoileanna

Ciorcláin

Cóiríocht

Creideann An Foras Pátrunachta go bhfuil sé tuillte ag gach dalta freastal ar scoil i bhfoirgneamh atá aitiúil, oiriúnach do riachtanais an pháiste, sábháilte, te le neart spáis chun súgradh agus aclaíocht  a dhéanamh.

Croí na Scoile

Is clár eitice agus staidéar ar shainchreidimh éagsúla é Croí na Scoile do scoileanna faoi phátrúnachta An Foras Pátrúnachta ina gcuirtear oideachas ilchreidmheach ar fáil.

Earcaíocht

Foilseacháin

Polasaithe

Rialachas

Ríomhfhiosrú

Lean na céimeanna thíos leis an bpróiseas a chur i gcrích. De réir an dlí, caithfidh gach ball foirne nochtadh ó na Gardaí a chur ar fáil don phríomhoide sula mbeidh cead acu dul i mbun oibre.

Nuacht is déanaí

Earcaíocht
Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha PC1/PC2

Oiliúint do Mheasúnóirí Neamhspleácha PC1/PC2

      Maidir le hagallaimh PC1/PC2 is gá measúnóirí neamhspleácha a roghnú ón liosta aontaithe idir AFP agus an INTO. Tá liosta reatha na measúnóirí neamhspleácha d'agallaimh PC1/PC2 glanta anois. Beidh an chéad sheisiún oiliúna ar siúl Dé Céadaoin 24...

Léigh Tuilleadh
FOLÚNTAS: Príomhoide, GS Bhun Cranncha

FOLÚNTAS: Príomhoide, GS Bhun Cranncha

Ról: Príomhoide Scoil: Gaelscoil Bhun Cranncha Spriocdháta: Dé Luain, 22 Bealtaine 2023 Iarratas & Eolas Eile: https://www.educationposts.ie/post/view/190958 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán seo:...

Léigh Tuilleadh