Achoimre ar Bhuiséad Rialtais 2024

Jill Mc Mahon

18/12/2023

Airgeadas | Ciorcláin | Nuacht ar Fad

Achoimre ar Bhuiséad Rialtais 2024

Réamhrá

Rinneadh Buiséad 2024 a fhógairt i nDeireadh Fómhair 2023. Tá na hathruithe thíos le teacht i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2024, mura luaitear a mhalairt.