25 bliain ag fás

Ó bunaíodh An Foras Pátrúnachta i 1993, is muidne an pátrún is mó ar ghaelscoileanna nua ó shin. Tá breis is 70 scoil faoinár bpátrúnacht i 22 contae.

Rogha Éiteas

Tugaimid, mar eagraíocht pátrúnachta, rogha do thuistí maidir le héiteas scoile. Tá rogha idir scoil ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach ar fáil agus tá éiteas lán-Ghaeilge acu uilig. Ní thugann aon cheann dár scoileanna tús áite do pháistí de chuid aon chreideamh amháin beag beann ar an éiteas sa pholasaí iontrála. Tá comhdhéanamh éiteas inár scoileanna ilchineálach níos mó ná an meán náisiúnta .i. tá éiteas ilchreidmheac ag aon cheathrú dár scoileanna i gcomparáid le 5% go náisiúnta

Comhdhéanamh na bpobal scoile

Is léiriú í gach scoil ar an bpobal ina bhfuil sí lonnaithe. Bíonn réimse leathan cúlraí eitnice agus cultúrtha ag na páistí atá ag freastal ar ár scoileanna. Tá fáilte roimh gach uile duine.

Back to Top