Baill reatha den bhord

board-members

Tá Bord Stiúrtha an Fhorais ainmnithe ag baill na heagraíochta. D’fhéadfadh baill a bheith comhthofa ag an mBord agus daingnithe ag an Chéad Chruinniú Chinn Bliana eile. Is ar bhonn deonach a fheidhmíonn na baill.

Ainm: Damhnait Uí Ruairc

Ról: Leas Chathaoirleach & Ionadaí na nGaelscoileanna Caitliceach

Ainm Séamus Ó Ceanainn

Ról: Cathaoirleach

Ainm: Julian de Spáinn

Ról:: Cisteoir

Ainm: Siobhán Ní Dhúill

Ról: Leas-Chisteoir & Ionadaí na nGaelscoileanna Ilchreidmheach

Ainm: Anita Nic Amhlaoidh

Ról: Ionadaí na nGaelscoileanna Idirchreidmheach

Ainm: Séamus Caomhánach

Ról:: Ball den bhord

Ainm: Colm Ó Tuathaláin

Ról: Ball den bhord

Ainm: Pól Mag Lionáin

Ról: Ball den bhord

Ainm: Fiona Nic Fhionnlaoich

Ról: Ball den bhord

Ainm: Aisling Uí Dhullaing

Ról: Ball den bhord

Ainm: Seán Ó Láimhín

Ról: Ball den bhord

Ainm: Tadhg Ó Tuathaigh

Ról: Ball den bhord

Back to Top