Misean, Fís, Luachanna

misean agus fís 2 cropped

Aidhmeanna agus Fís an Phatrúin

 • Oideachas Lán-Ghaeilge a leathnú agus a fhorbairt
 • Rogha a chur ar fáil do thuismitheoirí d’oideachas a bpáistí trí mheán na Gaeilge & cearta tuismitheoirí a aithint
 • An tAcht Oideachas a chomhlíonadh
 • Tacú le haidhm an Rialtais sa Straitéis 20 bliain don Ghaeilge
 • Pobal Gaelach a chothú agus labhairt na Gaeilge mar mheán cumarsáide a leathnú

Spriocanna An Foras Pátrúnachta

 • Oideachas Lán-Ghaeilge a fhorbairt trí mhéadú ar líon ár scoileanna
 • Oideachas den scoth atá measctha agus daonlathach a chur ar fáil
 • Freastal iomlán ar an dalta
 • Forbairt agus múnlú daltaí
 • Rogha do Thuismitheoirí
 • Labhairt na Gaeilge a leathnú
 • Forbairt na Gaeilge tríd an Oideachas: Teanga, Cultúr, Oidhreacht, Cluichí, Ceol, Litríocht, Imeachtaí Gaelacha

Creideann An Foras Pátrúnachta go láidir mar phatrún agus eagraíocht bainistíochta ina misean maidir leis an nGaeilge agus creideamh. Is é sin moltaí, tacaíocht agus treoir a thabhairt do bhoird bainistíochta, príomhoidí, múinteoirí agus tuismitheoirí mar is gá le tacaíocht a thabhairt don éiteas, forbairt agus fás na scoileanna atá faoinár gcúram.

Back to Top