Eolas Dlíthiúil

galver (legal pic) cropped

Is comhlacht príobháideach gan scairchaipiteal é FORAS PÁTRÚNACHTA NA SCOILEANNA LÁN-GHAEILGE TEORANTA atá cláraithe ag Bloc K3, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

Uimhir Chlárúcháin na Cuideachta: 258389

Uimhir Chlárúcháin na Carthanachta: CHY 12240

Back to Top