Is é An Foras Pátrúnachta an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht. Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, Ionchreidmheach agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu. Is eagraíocht bainistíochta aitheanta é An Foras Pátrúnachta freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir a roghnódh oideachas lán-Ghaeilge in ann teacht ar an rogha sin dá bpáistí.

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht. An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Is féidir Fealsúnacht An Foras Pátrúnachta a léamh anseo.

Tá Polasaí Coinbhleachta Leasa An Foras Pátrúnachta ar fáil anseo.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.

Eochairfhreagrachtaí an phatrúin:

  • Éiteas na scoile a chosaint
  • Tacaíocht a thabhairt don bhord bainistíochta agus na boird a cheapadh
  • Cúrsaí airgeadais, árachais, dlí mar aon le sláinte agus sábháilteacht
  • Ceisteanna cóiríochta agus léasanna
  • Feitheoireacht a dhéanamh ar cheapacháin fhoirne de réir rialacha na Roinne

Tá misean an Fhorais mar phátrún, mar bhainisteoir agus mar eagraíocht san oideachas dírithe ar sholáthar oideachas lán-Ghaeilge le rogha éiteas a fhorbairt.

Baill Foirne An Foras Pátrúnachta

 

Foras Horizontal cropped

 

Back to Top