foras-about

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 chun rogha eile pátrúnachta a thabhairt do thuismitheoirí.

Tháinig fás agus forbairt ar an eagraíocht go tapaigh agus ceapadh Dónal Ó Conaill mar Ard Rúnaí sa bhliain 1999. D'fhan Dónal ag obair leis an bhForas ar feadh 10 mbliana agus i rith na hama sin mhéadaigh líon na scoileanna, tugadh an phoiblíocht don Fhoras agus d'éirigh leis an bhForas cásanna ar nós an tumoideachais a bhrú chun cinn.

Tá Caoimhín Ó hEaghra ag feidhmiú mar Ard Rúnaí ó 2009. Ón tréimhse sin ar aghaidh, tá ról lárnach glactha ag an bhForas i gcúrsaí oideachais go ginearálta agus go háirithe i mbunú scoileanna nua, san Fhóram ar Phátrúnacht, cúrsaí painéil agus eile.

Back to Top