9/10/14 Oiliúint do Bhoird i mí Dheireadh Fómhair 2014

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / 9/10/14 Oiliúint do Bhoird i mí Dheireadh Fómhair 2014

 

cruinnithe -  cropped

Cuirfidh Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta módúil oiliúna ar ‘Cosaint leanaí’ ar fáil do na boird bainistíochta i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Tá an t-ádh orainn go mbeidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ar fáil mar oiliúnóir arís i mbliana.

Cuirfear oiliúint ar fáil ar an modúl 'Cosaint Leanaí':

  1. san Ionad Oideachais i gCorcaigh ar an Déardaoin, 16 Deireadh Fómhair, idir 7.00i.n. agus 9.00i.n
  2. in óstán an Green Isle i mBaile Átha Cliath ar an gCéadaoin 22 Deireadh Fómhair, idir 7.00i.n. agus 9.00i.n.

Beidh fáilte roimh ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoile freastal air. Iarraimid ar scoileanna an fhoirm chlárúcháin atá ar fáil anseo a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais chuig nora@gaelscoileanna.ie.  

Má tá aistriúchán comhuaineach de dhíth ar éinne atá ag iarraidh freastal ar an oiliúint bheimis buíoch é sin a chur in iúl do Nóra – is ar bhonn éilimh amháin a chuirfear ar fáil é.

  • Má tá suim agat freastal ar an seisiún i gCorcaigh, cuir scéal chuig nora@gaelscoileanna.ie  roimh an Luan 13 Deireadh Fómhair.
  • -Má tá suim agat freastal ar an seisiún i mBaile Átha Cliath, cuir scéal chuignora@gaelscoileanna.ie roimh an Aoine 17 Deireadh Fómhair.