5/9/14 Clár cuimsitheach don óige ó Ghael Linn

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 5/9/14 Clár cuimsitheach don óige ó Ghael Linn

Tá clár chuimsitheach imeachtaí don óige agus do dhaoine fásta beartaithe ag Gael Linn don bhliain amach romhainn.
Gaelscoil na Lochanna- COIRM CROPPED

Imeachtaí do bhunscoileanna:

Coirm: Féilte ealaíne dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta. Dáta deiridh d’iontrála: 15 Nollaig 2014

Féilte Peile Gael Linn: Féilte peile do bhunscoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna a eagraítear i gceantair Gaeltachta i ngach Cúige i dtreo deireadh na scoilbhliana.

Gaelscoil na Cruaiche - Féile Peile CROPPED

Imeachtaí do mheánscoileanna:

Comórtais Díospóireachta Uí Chadhain: Comórtas díospóireachta do iarbhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu ag tosú 6 Deireadh Fómhair. (Dáta deiridh iontrála: 19 Meán Fómhair 2014

Siansa: Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Craobh na hÉireann sa Cheoláras Náisiúnta – 26 Aibreán 2015 –duaischiste €4,500. Dáta deiridh iontrála: 7 Samhain 2014 – taifid le bheith ag Gael Linn roimh 8 Nollaig

Scléip: Don chéad uair i mbliana, beidh Gael Linn i mbun an chomórtais tallainne seo a bhíodh á reáchtáil ag an eagraíocht Gaelscoileanna.Dáta deiridh iontrála: 24 Deireadh Fómhair 2014. Tá Scléip dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge.

Cúrsaí Cumarsáide don Idirbhliain – i mBÁC amháin: Is chun bunscileanna cumarsáide a mhíniú agus a chothú i measc daltaí na hidirbhliana an cúrsa seo. Tabharfaidh an cúrsa seo blas de na meáin scríofa, raidió agus teilifís.