4.6.14 Ádh mór ar dhaltaí sna Scrúduithe Stáit ó na hAirí Quinn agus Cannon

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 4.6.14 Ádh mór ar dhaltaí sna Scrúduithe Stáit ó na hAirí Quinn agus Cannon

Guíonn an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn T.D., agus An tAire Oiliúna agus Scileanna, Ciarán Cannon T.D., gach rath ar na daltaí a thosaigh na scrúduithe don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach inniu.

Tá breis is 118,673 daltaí ag tosú scrúduithe ar maidin. Is é Béarla an chead ábhar ar an amchlár. Leanfaidh na scrúduithe an Teastas Sóisearaigh ar aghaidh go dtí an 19 Meitheamh agus scrúdaithe na hArdteistiméireachta go dtí 20 Meitheamh. eastas Sóisearach .

Tréimhse imníoch é seo i dtithe mórthimpeall na tire agus na daltaí ag fanacht ar thús na scrúduithe.

“Ádh mór ar gach duine atá ag tabhairt faoiscrúduithe na hArdteistiméireachta agus an Teastas Sóisearaigh . Le cúnamh Dé, beidh toradh na hoibre agus na huaireanta fada atá déanta acu le míonnaa agus le blianta anuas le feiceáil.”

“Is sprioc tábhachtach iad na Scrúduithe Stáit i saol an duine óg, ach ní hé an t-aon ceann. Tá méadú mór tagtha ardheiseanna doideachas, ‘d’oiliúint agus chun scileanna nua a fháil tríd an saol go léir.”

Eiseofar torthaí nahArdteistiméireachta ar an gCéadaoin 13 Lúnasa agus beidh siad ar fáil ar líne ó mheán lae ar an lá sin. Eiseofar torthaí an Teastas Sóisearaigh i lár mí Mheán Fómhair.