3/9/14 Feachtas do Ghaelcholáiste i gCill Dara Thuaidh

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 3/9/14 Feachtas do Ghaelcholáiste i gCill Dara Thuaidh

GC Pic - Gaeilge CRopped 700 x 306

An Feachtas

Tacaíonn An Foras Pátrúnachta leis an bhfeachtas atá ar bun ag tuismitheoirí i gCill Dara Thuaidh do Ghaelcholáiste nua sa cheantar.

1. Laghdódh Gaelcholáiste nua an brú atá ar na meánscoileanna sa cheantar
2. Chuirfeadh sé an deis ar fáil do dhaltaí Gaelscoile sa cheantar leanúint ar aghaidh lena n-oideachas trí mheán na Gaeilge trí thumoideachas iomlán sa theanga.
3. Thabharfadh sé an rogha do dhaltaí ó scoileanna Bhéarla dul i dtreo an Ghaeloideachais.

Níl aon spás fágtha sa Ghaelcholáiste áitiúil in iarthar Bhaile Átha Cliath, Coláiste Cois Life. D’athraigh an mheánscoil sin a polasaí iontrála le déanaí chun tús áite a thabhairt do dhaltaí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna i Leamhcán.

Ciallaíonn sé sin:
• go bhfuil an baol ann nach mbeidh an deis ag daltaí i gCill Dara Thuaidh leanúint ar aghaidh leis an Gaeloideachas trí thumoideachas iomlán sa theanga.
• go bhfuil an baol ann nach mbeidh an rogha ag páistí atá ag freastal ar scoileanna Béarla sa cheantar freastal ar Ghaelcholáiste.

Tá cúig bhunscoil sa cheantar seo – d’fhéadfaidís go léir daltaí a chur ar fáil do Ghaelcholáiste nua:

 • Scoil Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin
 • Gaelscoil Uí Fhiaich, Maigh Nuad
 • Scoil Uí Riada, Cill Choca
 • Gaelscoil Éadan Doire, Éadan Doire
 • Gaelscoil Thulach na nÓg, Dún Búinne
 • Iarratas ar scoil nua

  Tá tuismitheoirí áitiúla agus An Foras Pátrúnachta ag obair ar iarratas ar scoil nua i láthair na huaire. Cuirfear faoi bhráid na Roinne é go luath.

  Tacaigh linn

  Is féidir leat tacaíocht a thabhairt don bhfeachtas seo trí theagmháil a dhéanamh le d’ionadaithe pobail. Iarraimid ort a chur in iúil dóibh go bhfuil géarghá le Gaelcholáiste nua i gCill Dara Thuaidh.

  Chomh maith leis sin, is féidir cuairt a thabhairt ar leathanach facebook seo: https://www.facebook.com/pages/Campaign-for-a-Gaelchol%C3%A1iste-in-North-Kildare/1482528175295834?sk=info