Feachtas i gcoinne ciorruithe ar oideachas seolta

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Feachtas i gcoinne ciorruithe ar oideachas seolta

cut backs launch

Tá eagraíochtaí oideachais ag leibhéal bunscoile, An Foras Pátrúnachta san áireamh, tar éis teacht le chéile chun an ‘An Chomhghuaillíocht d’Oideachas Bunscoile’ a chruthú. Eagraíochtaí bainistíochta, tuismitheoirí, múinteoirí agus príomhoidí atá mar chuid den Chomhghuallaíocht. Is é aidhm na Comhghuaillíochta ná brú a chur ar an rialtas deireadh a chur lena bpleananna, ciorruithe ar oideachas bunscoile a dhéanamh sa cháinaisnéis.

Creideann an Chomhghuaillíocht Náisiúnta gur ionsaí díreach ar pháistí agus ar a gcearta bunreachta d’oideachas a bheadh ann. Creideann an grúpa nár cheart go mbeadh páistí na linne seo agus an chéad ghlúin eile thíos mar thoradh ar dheacrachtaí airgeadais na tíre.

Cuirfear tús le feachtas atá eagraithe ag an gComhghuaillíocht agus atá dírithe ar Theachtaí Dála, an tseachtain seo. Bainfear úsáid as cártaí poist. Tá scoileanna ar an eolas faoi seo cheana féin agus cuirfear cártaí poist chucu go luath.

Iarrfar ar thuismitheoirí pháistí bunscoile cártaí poist a líonadh isteach agus a chur ar aghaidh go Teachtaí Dála chun spreagadh a thabhairt dóibh oideachas bunscoile a chosaint sa Cháinaisnéis.

“Caithfear cearta ár bpáistí a chosaint,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta.

“Ní chóir go ndéanfaí dochar don oideachas atá á sholáthar do pháistí. Tá ceangal dhíreach idir gach gearradh siar sa chóras – is cuma cén áit – agus an t-oideachas a fhaigheann na daltaí inár scoileanna.

“Má dhéantar ciorruithe ar an mbuiséad oideachais, is rogha é sin atá á dhéanamh ag an rialtas. Rogha go bhfuil siad sásta glacadh leis an damáiste seo. Táimid ag iarraidh agus ag impí orthu gan an rogha sin a dhéanamh.”

Is féidir an cárta poist a íoslódáil anseo.