28.04.14 Gaelscoil na Mí, buaiteoirí Ghradam na Scoileanna 2014

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 28.04.14 Gaelscoil na Mí, buaiteoirí Ghradam na Scoileanna 2014

Seachtain na Gaeilge logo cropped

Is iad Gaelscoil na Mí i gCill Dhéagláin, Co. na Mí buaiteoirí Ghradam na Scoileanna 2014. Is é Gradam na Scoileanna an duais a bhronntar ar an scoil a dhéanann an ceiliúradh is fearr agus is gníomhaí ar Sheachtain na Gaeilge.

Tá dearbhán €300 don siopa leabhar Gaeilge, An Siopa Leabhar, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath buaite ag an scoil.

Tháinig Gaelscoil Riabhach sa chéad áit don chlár raidió Gaeilge a bhí déanta acu. Bhain Malik Alimi óGhaelscoil Bhaile Brigín an cheathrú áit sa chomórtas blagála, Rang 5-6 agus bhain Sháhín Houshidari ó Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe an cheathrú áit amach sa chatagóir filíochta, Rang 5-6.

Tá níos mó ná 60 duais aonair bainte amach ag daoine óga ar fud na tíre agus ar fud na hEorpa.

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Déanaim comhghairdeas leis na grúpaí buacacha agus le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas. Is léir ó chaighdeán agus ó líon na n-iontrálacha go bhfuil ag éirí leis an bhféile daoine óga ó cheann ceann na tíre a spreagadh chun leas a bhaint as an teanga ar bhealaí úra, iontacha. Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.

“Tá buíochas mór le dul go múinteoirí agus scoileanna ar fud na tíre as an obair a chuireann siad isteach san fhéile agus as an spreagadh a thugann siad dá gcuid daltaí.”