20/11/15 Airgeadas Scoile

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / 20/11/15 Airgeadas Scoile

D'eagraigh An Foras Pátrúachta ceardlanna tábhachtacha do scoileanna a bhain le hairgeadas agus le dlí. Bhí na ceardlanna ar siúl ar an 19 Bealtaine agus bhí an-rath orthu. Mar chuid den seisiún seo, thug Louise Mc Namara ón FSSU ceardlann ar conas buiséad a réiteach do scoil. Bhí na ceardlanna seo dírithe do Phríomhoidí, do Chathaoirligh agus do Chisteoirí ábhartha. 

Tá eolas seolta amach chuig gach scoil leis na hacmhainní ó na ceardlanna agus na héilimh atá ann maidir le cuntais a sheoladh isteach agus buiséad a ullmhú. 

Más maith le haon scoil teagmháil a dhéanamh leis an FSSU nó tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig an leathanach seo – http://jmb.ie/school-finance