20/01/15 Gabhann Gaelscoil Chloch na gCoillte Buíochas as Ucht iPads

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 20/01/15 Gabhann Gaelscoil Chloch na gCoillte Buíochas as Ucht iPads

Deireann Gaelscoil Chloch na gCoillte "Go raibh maith agat" as ucht iPads

Tá buíochas mhór á ghabháil ag Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin i gCloch na gCoillte do mhuintir na scoile, gnólachtaí áitiúla agus an pobal tar éis feachtas mór bailiúcháin sean fón póca, óna tháinig dhá iPad mar thoradh. Bhronn Irish Autism Action na iPads orthu, le n-úsáid ag páistí sa scoil ag a bhfuil ASD (neamhord de chuid speictream an uathachais) acu.

Mí Márta seo chaite, sheol an scoil feachtas poiblí don phobal ginereálta lena sean bhfón póca a thabhairt dóibh. Chuir 10 gnólachtaí agus an foireann áitúil athchursáil ón Comhairle Contae boscaí bailiúcháin ar a n-áitreabh ina gcur an pobal a gcuid fón póca. Bhí freagra iontach ón gcomhphobal scoile ginireálta chomh maith. 

Mar thoradh ar na hiarrachtaí ar fad, bailíodh beagnach 400 fón agus dheonaigh Autism Ireland dhá iPad don Aonad ASD le déanaí mar thoradh. 

Bunaíodh an rang ASD sa Ghaelscoil i Meán Fomhair 2011 agus anois tá 13 daltaí ó aois trí go 11 ag freastal ar thrí rang. Ceapann múinteoirí agus na cuntóir riachtanais spesialta gur uirlis fíor thábhachtach cumarsáide iad do na ndaltaí. Bíonn deacrachtaí cumarsáide ag an t-uafás páistí a bhfuil ASD acu, roinnt dóibh gan caint ar bith, agus cabhraíonn na iPads seo go mór mar go mbíonn siad lán le 'apps' dírithe ar teanga agus cumarsáid amháin. Is féidir leis na daltaí abairtí sothuigthe a cruthú lena dtuairimí agus riachtanais a chur in iúl. 

Mhínigh Príomhoide na scoile Carmel Nic Airt go bhfuil na seirbhísí seo á sholáthar acu ón Mean Fomhair seo chaite. Is iad an taon scoil in iarthar Chorcaigh a sholáthraíonn áit bunscoile lán aimsire do pháistí a bhfuil ASD acu. 

"Tá áiseanna iontach againn, ina measc sheomra Multi-Sensory ar chostas €43,000, Halla 'Occupational Therapy' agus seomraí Teanga agus Caint, chomh maith le múinteóirí agus cuntóirí riachtanais spesialta sa scoil a dhéanann a ndícheall leis na daltaí. Tá buntáistí na iPads feicithe againn ó thús an aonad ASD, ach faraoir níl dhóthain iPads againn faoi láthair do na ndaltaí ar fad.

Taímid thar a bheith buíoch as na gnólachtaí áitiúla a ghlac na mboscaí bailliúcháin ar a n-áitreamh agus a bhailigh na fóin dúinn, chomh maith le teaghlaigh na scoile a thug a sean bhfóin isteach dúinn.

Tá buíochas spesialta le ghabháil leis an bhfoireann ag an Ionad Athchursála Áitiúl a choimeád sean fón ar leataobh dúinn. Tháinig na iPads níos sciobtha mar gheall ar seo.

Is feachtas leanúnach í seo agus arís iarraim ar phobal Chloch na gCoillte a sean bhfóin a thabhairt dúinn ionas gur bhféidir linn níos mó iPads a fháil donár ndaltaí iontach speisialta."

Is féidir na fón a fhágáil isteach sna háiteanna seo a leanas; O' Donovan's Hotel, Leabharlann Chloch na gCoillte, Park Leisure Centre, Harte's Spar, Sally's Super Valu, Technology Park, Carbery Milk Products, Irish Yoghurts, Vodafone agus Ionas Athchursála Chloch na gCoillte."

 

IPads cropped