20/6/14 Bratach Scoile Gníomhaí bronnta ar Ghaelscoil Riada

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 20/6/14 Bratach Scoile Gníomhaí bronnta ar Ghaelscoil Riada

active flag - Gaelscoil Riada www.foras.ie

Bronnadh an Bhratach Scoile Gníomhaí ar Ghaelscoil Riada, Gaillimh le déanaí.

Tugann an bhratach seo aitheantas do phobal na scoile atá gníomhach go fisiciúil agus a thuigeann an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht choirp.

Tá pobal na scoile ag obair go dian le dhá bhliain anuas chun an curaclam corpoideachais a chur i bhfeidhm.

Tugadh spreagadh do phobal na scoile ina iomlán a bheith gníomhach. Cuireadh go leor gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl mar chuid den scéim; cluichí, damhsa, snámh, rothaíocht, lúthchleasaíocht, garraíodóireacht, siúlóidí oideachais agus glanadh ar láthair na scoile san áireamh.

Bhí bród an domhain ar phobal na scoile nuair a bronnadh an bhratach seo orthu. D’fhreastail Comhairleoir Fhine Gael, Peter Feeney, ar an ócáid chomh maith leis na laochra spóirt Eugene Cloonan (iománaí na Gaillimhe a bhfuil gradam All-Star bainte amach aige), Niamh Kilkenny agus Noreen Coen (baill d’fhoireann chamógaíochta na Gaillimhe).

Leanfaidh Gaelscoil Riada uirthi chun spreagadh a thabhairt do na páistí a bheith chomh gníomhach agus gur féidir leo ar scoil agus sa bhaile. Comhghairdeas le gach duine a bhí páirteach!

Tuilleadh eolais: http://www.activeschoolflag.ie/