1/8/14 Leabhrán eolais nua foilsithe ag an NCSE

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 1/8/14 Leabhrán eolais nua foilsithe ag an NCSE

Tá leabhrán eolais faoina roghanna ó thaobh oideachas iarscoile agus oiliúna de atá ar fáil do dhaoine fásta agus d‘fhágóirí scoile atá faoi míchumas foilsithe don chéad uair ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Míchumais.

Achoimre atá sa leabhrán seo ar na phríomhchláir, ar an tacaíocht agus ar na deontais atá ar fáil do mhic léinn atá faoi mhíchumas.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.