17/09/15 Eolas ón NCSE

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 17/09/15 Eolas ón NCSE

Tá iarratais faighte ag an NCSE ó scoileanna mar gheall ar uaireanta acmhainne do dhaltaí leriachtanais speisialta oideachais íosmhinicíochta, tráth nach raibh na doiciméid tacaíochta ar fáil roimh an spriocdáta .i. 18ú Márta 2015.

Tá an NCSE ag súil le cinneadh a thabhairt do na scoileanna a chur iarratas isteach roimh an 23ú Meán Fómhair 2015 i lár mhí Dheireadh Fómhair. Baineann sé seo leis na hiarratais faoin Scéim Eatramhach do dhaltaí a bhfuil siondróm Down acu chomh maith. 

Ní mór do scoileanna Foirm 6 de chuid an NCSE (ar fáil ar www.ncse.ie) a sheoladh chuig an SENO ábhartha chomh luath agus is féidir, ach roimh an 30ú Meán Fómhair 2015.