13.06.2014 Gaelscoil na Giúise oscailte go hoifigiúil ag an laoch spóirt, Bernard Dunne

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 13.06.2014 Gaelscoil na Giúise oscailte go hoifigiúil ag an laoch spóirt, Bernard Dunne

ríbín a ghearradh

Bhí slua mór i láthair nuair a d’oscail an laoch dornálaíochta, Bernard Dunne, Gaelscoil na Giúise go hoifigiúil. Bhí áthas an domhain ar gach duine nuair a gearradh an ribín dearg.

Méara

Bhí an méara nua cheaptha do Bhaile Átha Cliath Theas, Fintan Warfield, i láthair chun cúpla focal a rá.

”Is mór an onóir dom a bheith anseo i nGaelscoil na Giúise inniu. Tá comhluadar láidir Ghaelach sa cheantar seo agus is iontach an rud é go bhfuil Gaelscoil nua oscailte sa cheantar le freastal ar an éileamh atá ar oideachas lán Ghaeilge. Scoil ilchreidmheach atá ann chomh maith agus mar gheall ar sin táim cinnte go mbeidh éileamh ar an scoil i réimse níos leithne den phobal.”

“Táim ar an eolas faoin obair atá ar siúl agam suíomh buan a aimsiú don scoil agus tuigim an práinn a bhaineann le suíomh a aimsiú gan mhoill. I mo ról mar Mhéara, tacóidh mé libh leis an obair seo go huile is go hiomlán.”

Ghabh príomhoide na scoile, Fionnuala Ní Riain, buíochas le gach duine as ucht teacht.

cáca

Tá Gaelscoil na Giúise lonnaithe go sealadach in Ionad Pobail Theach na Giúise. Ghlac an Ghaelscoil lena céad rang de naíonáin bheaga i mí Mheán Fómhair 2013. Tá an scoil ag dul ó neart go neart ó shin.

grúpa

“Léiríonn an slua breá a bhí i láthair an tacaíocht agus an t-éileamh ollmhór atá ar oideachas lán Ghaeilge sa cheantar seo,” arsa Caoimhín Ó hEaghra, Ard Runaí ar an bhForas Pátrúnachta.

“Tá súil ag an bhForas Pátrúnachta, trí comhoibriú leis an Roinn Oideachais, suíomh agus foirgneamh buan a sholáthair don scoil chomh luath agus gur féidir.”