11/05/16 Painéal Forlíontach 16/17

An Foras Pátrúnachta / Uncategorized / 11/05/16 Painéal Forlíontach 16/17

Tá cóip den cháipéis leis na múinteoirí ar phainéal forlíontach An Foras Pátrúnachta tar éis a bheith seolta chuig gach príomhoide. 

***Níl an painéal ach i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath faoi láthair. Cuirfidh foireann an fhorais in iúl daoibhse taobh amuigh de BhÁC cén uair a bheidh an painéal i bhfeidhm i bhur gceantar féin ach níl cead agaibh gníomhú go fóill.***
 
Mar atá luaite i gciorclán 0023/2015 tá cead ag na scoileanna i mBÁC na jabanna téarma seasta a líonadh freisin.