10/09/’14 Comhghairdeas déanta ag an Aire le daltaí an Teastas Shóisearaigh

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 10/09/’14 Comhghairdeas déanta ag an Aire le daltaí an Teastas Shóisearaigh

Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan’O Sullivan TD., comhghairdeas le an 60,327 dalta a bhailigh a torthaí an Teastas Shóisearaigh an gCéadaoin 10 Meán Fómhair.

“Guím gach rath ar na mic léinn go léir a fuair a gcuid torthaí inniu,” a dúirt sí.

“Tá súil agam go léiríonn na torthaí an obair go léir atá déanta ag na daltaí seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na múinteoirí ar fad a d’oibrigh go dian lena ndaltaí le trí bliana anuas. Caithfimid cuimhneamh ar na tuismitheoirí freisin a thug tacaíocht agus spreagadh dá bpáistí.”

Dar leis an Aire O’Sullivan, ba cheart do dhaltaí sult a bhaint as an gceiliúradh agus aire a thabhairt dá chéile.

Tá ardú 0.08% faoin gcéad tagtha ar líon na daltaí a thug faoi na scrúduithe seo anuraidh. Thug 54 faoin gcéad de dhaltaí faoin nGaeilge ag an ardleibhéal i mbliana, ardú 5 faoin gcéad ó 2011.

Is féidir le daltaí achomharc a dhéanamh ar thorthaí go dtí an 26 Meán Fómhair.