10.03.22 PREASRÁITEAS: Bronnadh stádas DEIS ar 12 gaelscoil bhreise

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / 10.03.22 PREASRÁITEAS: Bronnadh stádas DEIS ar 12 gaelscoil bhreise

D’fháiltigh An Foras Pátrúnachta (AFP), an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge sa tír, inniu (10.03.22) roimh an bhfógra maidir le leathnú an chláir DEIS. Dheimhnigh an tAire Foley na scoileanna nua-aitheanta inné tar éis athbhreithniú a rinne an Roinn Oideachais.

Tá 9 ngaelscoil faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta san áireamh ar an liosta fógartha. Tá na gaelscoileanna lonnaithe in 8 gcontae éagsúla chomh maith le gaelscoil amháin atá ag bogadh ó Bhanda 2 DEIS go Banda 1 DEIS. Faoin múnla aitheantais nua, úsáidtear faisnéis níos oibiachtúla chun pobal scoile a mheas, rud a d’eascair as an méadú ar an soláthar.

Ag labhairt dó ar an bhfógra, dúirt Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra: “Tá lúcháir orainn gur bronnadh stádas DEIS ar 9 scoil bhreise faoinár bpátrúnacht. Tá sé seo sa bhreis ar 3 ghaelscoil faoi phátrúnacht na n-Easpag agus líon mór scoileanna Gaeltachta. Tá comhionannas deiseanna ag croílár éiteas ár scoileanna agus is céim an-dearfach é an leathnú seo chun leanúnachas an tsoláthair a chinntiú do dhaltaí atá faoi mhíbhuntáiste suntasach. Cé go bhfáiltíonn muid roimh an soláthar méadaithe de thacaíochtaí spriocdhírithe do na scoileanna seo, tá dualgas ar chomhpháirtithe oideachais oibriú le chéile chun a chinntiú go mbeidh acmhainní dóthanacha i bhfeidhm in am le tosú láithreach i mí Mheán Fómhair.”

“Tá imní léirithe ag roinnt scoileanna dúinn faoin easpa cumarsáide maidir leis an tsamhail aitheantais. Sna seachtainí atá romhainn, tacóimid le scoileanna ar mian leo dul i ngleic leis an bpróiseas athbhreithnithe maidir lena gcuimsiú sa chlár DEIS.”

Ag fáiltiú roimh a scoil a bheith ar an liosta fógartha, dúirt Príomhoide Ghaelscoil Átha Í, Sorcha Ní Mhistéil: “Tá lúcháir orainn a bheith curtha san áireamh san fhógra seo as a dtiocfaidh acmhainní suntasacha breise dár bpobal scoile. Cuirfidh sé seo ar ár gcumas tacú lenár ndaltaí agus lena dteaghlach agus muid ag obair le chéile chun cabhrú le gach leanbh barr a c(h)umais a bhaint amach.”

Tá An Foras Pátrúnachta ina phátrún faoi láthair ar 79 scoil i 23 contae ar fud na hÉireann agus tá stádas DEIS ag 14 de na scoileanna sin anois.

Críoch

Teagmháil:

 • Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí
  • 086-1738044
  • caoimhin@foras.ie
 • Cormac Mc Cashin, Bainisteoir Scoileanna
  • 086-0311162
  • cormac@foras.ie

Nótaí don Eagathóir:

 • Tá agallaimh ar fáil ar iarratas.

An Foras Pátrúnachta: Is pátrún náisiúnta ar Bhunscoileanna agus ar Mheánscoileanna araon é An Foras Pátrúnachta, agus an aidhm aige oideachas lán-Ghaeilge a fhorbairt, é a neartú agus é a chur chun cinn ar fud na tíre. Tá 79 scoil faoina phátrúnacht agus 17,000 dalta ag freastal ar na scoileanna sin.

ÍOSLÓDÁIL PREASRÁITEAS ANSEO