04/12/15 Margadh ar Stáiseanóireacht Scoile ón SPU

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 04/12/15 Margadh ar Stáiseanóireacht Scoile ón SPU

Tá buntáistí móra ann do scoileanna tairbhe a bhaint as conradh nua atá sínithe ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna le Office Depot. Ní amháin go mbeidh scoileanna in ann tairbhe a bhaint as praghasanna atá an-íseal ar fad ach tá réimse ollmhór táirgí ar fáil ó Office Depot. 

Ní mór do scoileanna ar mian leo tairbhe a bhaint as an margadh seo iad féin a chlárú le Office Depot – https://ebusiness.officedepot.co.uk/SelfReg/eps%20ireland/SelfReg/Index agus tiocfaidh duine ón gcomhlacht ar ais chugat le sonraí do chuntais. Chomh luath is a bheidh na sonraí sin agat, is féidir leat do chéad ordú a chur isteach. Is córas iomlán slán le húsáid atá i gceist. Is féidir tuilleadh eolais faoi Office Depot Online a fháil ar www.officedepot.ie 

Tá An Foras Pátrúnachta ag moladh do gach scoil faoina phátrúnacht an deis seo a thapú. 

Tá tuilleadh eolais faoin Aonad um Sholáthar do Scoileanna agus margaí eile a bheadh chun do leas le fáil An tAonad um Sholáthar do Scoileanna Teach Emmet, Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath 14 T 01 203 5899 F 01 269 5461 nó ar www.jmb.ie

 

 

SPU_2