Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Logáil Isteach

Nuacht Is Déanaí

FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

FOLÚNTAS: Gaelscoil Longfoirt

Ról: Múinteoir Ranga Príomhshrutha Spriocdháta:  Déardaoin, 29 Meán Fómhair 2022 Iarratas & Eolas Eile: https://educationposts.ie/post/view/181192 Suim agatsa múineadh i scoil lán-Ghaeilge? Féach ar an bhfíseán...

Léigh Tuilleadh
Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tacaíochtaí Maoinithe Caipitíochta Covid-19

Tá maoiniú Dheontas Caipitíochta Covid-19 á chur ar fáil do Théarma 1 de scoilbhliain 2022/23 chun tacú le scoileanna chun leanúint ar aghaidh agus cosc ar ionfhabhtú agus bearta rialaithe a chur i bhfeidhm, ar nós sláinteachas lámh, sláinteachas riospráide agus...

Léigh Tuilleadh
0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

0043/2022 Leithdháileadh post Príomhoide Cúnta

Leagann Ciorclán 0043/2022 amach an leathdháileadh do phoist mar phríomhoidí cúnta sna scoileanna ó 01 Meán Fómhair 2022.   Agus an leathdháileadh don scoil á ríomh, is féidir na poist thíos uile a chuimsiú mar phoist údaraithe: múinteoirí ranga múinteoirí oideachas...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 74 bhunscoil agus 6 mheánscoil faoinár bpátrúnacht. Tá breis is 1,400 ball foirne ag freastal ar an 17,000 dalta atá cláraithe inár scoileanna.