Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Foilseacháin

Nuacht Is Déanaí

Deontas TFC na Roinne Oideachais 2023/2024

Deontas TFC na Roinne Oideachais 2023/2024

Deontas TFC na Roinne Oideachais 2023/2024 1. Réamhrá P15 Tá an chéad tráinse eile den deontas TFC don scoilbhliain 2023/2024 fógartha ag an Roinn Oideachais. Féach Ciorclán 0039/2024 le haghaidh na sonraí iomlána. 2. Leithdháileadh cistithe don scoilbhliain 2023/2024...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.