Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Foilseacháin

Nuacht Is Déanaí

Próiseas Iarratais ar Iompar Scoile 2023/24

Próiseas Iarratais ar Iompar Scoile 2023/24

Faisnéis do theaghlaigh maidir leis an bPróiseas Iarratais ar Iompar Scoile don Scoilbhliain 2023/24 Iarrtar ar theaghlaigh a thabhairt faoi deara gur tugadh ar aghaidh an dáta deiridh le haghaidh íocaíocht a dhéanamh/cártaí liachta a chlárú ionas gur féidir le Bus...

Léigh Tuilleadh
09.03.2023 Preasráiteas

09.03.2023 Preasráiteas

Imní ar An Foras Pátrúnachta maidir le moill ar thograí tógála scoileanna Tá díomá curtha in iúl ag An Foras Pátrúnachta i ndiaidh cruinnithe leis An Roinn Oideachais Dé Máirt, 7 Márta. Dúradh sa chruinniú go mbeidh 58 togra tógála scoileanna curtha ar athló de bharr...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.