Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Foilseacháin

Nuacht Is Déanaí

Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna)

Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna)

Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna) Tá 10 lá saoire poiblí in Éirinn in 2024 agus seo a leanas iad: Laethanta saoire poiblí 2024 Lá Caille 1 Eanáir An chéad Luan i mí Feabhra 5 Feabhra Lá Fhéile Pádraig 17 Márta Luan na Cásca 1 Aibreán An chéad Luan i mí na...

Léigh Tuilleadh
Scéim Pá um Shaoire Bhreoiteachta Reachtúil

Scéim Pá um Shaoire Bhreoiteachta Reachtúil

Scéim Pá um Shaoire Bhreoiteachta Reachtúil Tabhair do d'aire: Gabhann an treoirlíne seo in ionad treoirlíne P14-2022/2023 - Scéim Pá um Shaoire Bhreoiteachta Reachtúil Réamhrá Tháinig an tAcht um Shaoire Bhreoiteachta i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2023 agus forálann sé...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.