Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Polasaí don Oid. Lán-Ghaeilge

Nuacht Is Déanaí

Preasráiteas na Roinne 01.12.22

Preasráiteas na Roinne 01.12.22

Fógraíonn an tAire Foley foilsiú Cineáltas: Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht Léigh ar shuíomh na Roinne Tuilleadh eolais ar shuíomh na Roinne Sheol an tAire Oideachais Norma Foley TD inniu Cineáltas: Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht, céim mhór chun tosaigh...

Léigh Tuilleadh
Treoirlíne Airgeadais P09 22/23

Treoirlíne Airgeadais P09 22/23

Réamhrá Mholfaimis do ghach scoil atá fós ag baint úsáid as seiceanna chun pá agus billíi a íoc tosnú ag bain úsáid as baincéireacht leictreonach nó idirlínn chomh luath agus is féidir. Faoin bPlean Náisiúnta Íocaíochtaí, spreagtar comhlachtaí san earnáil phoiblí...

Léigh Tuilleadh
Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cruinniú Cinn Bhliana 2022

Cláraigh anois don Chruinniú Cinn Bhliana a bheidh ar siúl Déardaoin, 8 Nollaig 2022, 7.in ar Zoom. Agus clárúchán déanta agat ag an nasc thíos, seolfar ríomhphost chugat an oíche roimh ré, 7ú Nollaig leis an nasc Zoom. Faigh anseo Clár an Chruinnithe...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.