Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Polasaí don Oid. Lán-Ghaeilge

Nuacht Is Déanaí

SUIRBHÉ: Ag Foghlaim Trí Mheán na Gaeilge

SUIRBHÉ: Ag Foghlaim Trí Mheán na Gaeilge

Suirbhé ó Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ar "Curriculam Learning using the Irish-Language" Le comhlánú roimh 26 Eanáir. Tuilleadh eolais thíos: In Ireland there is an option to attend a school where all subjects are taught speaking only the Irish language. The...

Léigh Tuilleadh
Comhdháil na bPríomhoidí 2023

Comhdháil na bPríomhoidí 2023

Comhdháil na bPríomhoidí, Aoine, 27 Eanáir 2023 Tá ríméad ar AFP go bhfuil Comhdháil na bPríomhoidi a reáchtáil againn an 27 Eanáir 2023 i gCaisleán Barberstown, Teach Srafáin, Co Chill Dara. Seo a chéad deis againn teach le chéile ó thús na Paindéime as is deis...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.