Pátrún Lán-Ghaeilge
Do Scoileanna Lán-Ghaeilge

Ríomhfhiosrú

Polasaithe

Earcaíocht

Croí na Scoile

Foilseacháin

Nuacht Is Déanaí

Nuachtlitir ó Phríomhchigire na Roinne Oideachais

Nuachtlitir ó Phríomhchigire na Roinne Oideachais

Nuachtlitir ó Phríomhchigire na Roinne Oideachais, Nollaig 2023 Is mise Yvonne Keating, an Príomhchigire sa Roinn Oideachais. Oibrímid don Rialtas agus don phobal, chun a chinntiú go bhfuil na deiseanna foghlama is fearr ag gach leanbh agus duine óg, bíodh siad i...

Léigh Tuilleadh
Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna)

Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna)

Laethanta Saoire Poiblí 2024 (Bunscoileanna) Tá 10 lá saoire poiblí in Éirinn in 2024 agus seo a leanas iad: Laethanta saoire poiblí 2024 Lá Caille 1 Eanáir An chéad Luan i mí Feabhra 5 Feabhra Lá Fhéile Pádraig 17 Márta Luan na Cásca 1 Aibreán An chéad Luan i mí na...

Léigh Tuilleadh

Cé Muid?

An Pátrún Is Mó Ar Scoileanna Lán-Ghaeilge

Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an meánleibhéal. Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha pátrúnachta lán-Ghaeilge ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé mar aidhm againn oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír mar chuid dár ról mar phátrún scoile agus mar eagraíocht bhainistíochta.

Aimsigh Scoil

Tá 80 scoil faoinár bpátrúnacht ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal. Tá breis is 17,000 dalta ag freastal ar ár scoileanna i 23 chontae. Tá 1,400 ball foirne fostaithe inár scoileanna.