Tuistí Reatha

An Foras Pátrúnachta / Tuistí Reatha

Tuistí Reatha

Cúlra

Fáilte ar bord! Tá breis is 20,000 tuismitheoir agus caomhnóir ar dhaltaí inár scoileanna. Gheobhaidh tú ar na leathanaigh faoin roghchlár "Tuismitheoirí" go leor eolais a bheidh ábhartha duit mar thuismitheoir nó caomhnóir dalta. Bíonn tuismitheoirí i gcroílár ár scoileanna agus is mór linn an obair mhór a bhíonn ar siúl ag tuismitheoirí chun leas na ndaltaí, na Cumainn Tuismitheoirí ach go háirithe. Molaimid do thuismitheoirí na scéalta is déanaí a fháil trí An Foras Pátrúnachta a leanúint ar na meáin shóisialta. Dá mba mhian leat tacú linn, is féidir é sin a dhéanamh anseo.

Leideanna do thuismitheoirí

Tá acmhainn chuimsitheach ullmhaithe ag an INTO a mholaimid do thuismitheoirí. San acmhainn seo ar líne, tugann múinteoirí treoir do thuismitheoirí maidir leis na gnéithe praiticiúla a bhaineann leis an gcóras bunscolaíochta. San áireamh tá an t-aistriú ón baile go dtí an scoil, an chéad lá, tinreamh scoile, bia folláin, obair bhaile agus conas déileáil le bulaíocht má tharlaíonn sé.

Conas fadhb ar scoil a réiteach?

Tá eolas curtha le chéile againn do thuismitheoirí san lámhleabhar thíos maidir le conas dúshlán ar scoil a réiteach. Tá leabhrán de chuid An Chomhairle Mhúinteoireachta, a bhfuil tagairt dó sa lámhleabhar le fáil thíos chomh maith.

Back to Top