Taighde ar dhaltaí gaelscoile bodhara nó lagéisteachta

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Taighde ar dhaltaí gaelscoile bodhara nó lagéisteachta

Tá an Dr Elizabeth Mathews (Scoil an Oideachais Cuimsithe agus Speisialta, An Institiúd Oideachais, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) i mbun staidéir faoi láthair ar na cúlraí teanga, eispéiris agus nósanna páistí atá Bodhar nó Lagéisteacht cláraithe i nGaelscoileanna. Is é seo an chéad tionscadal dá leithéid in Éirinn.

Tá sí i mbun earcaíochta don staidéar seo i láthair na huaire. Chun páirt a ghlacadh sa staidéar seo, is gá do pháiste a bheith aitheanta mar bodhar nólagéisteacht (caillteanas éisteachta déthaobhach sa réimse measarthach, dian nó trom), iad ar aois idir 5 agus 13, agus iad cláraithe i nGaelscoil nó Scoil Gaeltachta (iad cláraithe ar feadh tréimhse sé mhí ar a laghad). I rith an staidéir, cuirfear tuismitheoir agus múinteoir acmhainne an pháiste faoi agallamh (nó an múinteoir ranga muna bhfuil múinteoir acmhainne i gceist), agus déanfaidh an páiste ceistneoir a chomhlíonadh le cabhair ón dtuismitheoir. Má cheapanntú go mbeadh do scoil intofa, léigh le do thoil an ráitéis gnáththeanga agus sínigh an foirm toilithe feasach atá ceangailte (as Gaeilge agus as Béarla) thíos.  Is féidir iad a sheol ar ais chugam ag elizabeth.mathews@dcu.ie