Spriocdháta d’iarratais ar Uaireanta Acmhainne

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Spriocdháta d’iarratais ar Uaireanta Acmhainne

Príomhoidí: Tá sé deimhnithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna gurb é 20 Meán Fómhair an spriocdháta d’iarratais (don dara bhabhta) ar uaireanta acmhainne don scoilbhliain 2013/2014.

Beidh tuilleadh eolais faoi seo ar fáil ar shuíomh na Roinne www.education.ie go luath.