Seirbhís trí Ghaeilge an FSSU

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Seirbhís trí Ghaeilge an FSSU
Tá Rosie Uí Dhuinnín fostaithe ag an FSSU chun freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé tábhachtach go mbainfidh scoileanna An Fhorais leas as an tseirbhís seo trí theagmháil a dhéanamh le Rosie nuair atá cabhair ag teastáil maidir le cúrsaí airgid.
Tá Rosie ar fáil ag 01-9104020 nó ag primary@fssu.ie.