Loch Garman

Scoileanna i gCo. Loch Garman

Tá trí bhunscoil faoinár bpátrúnacht i gCo. Loch Garman

Gaelscoil Charman

Is Gaelscoil le sainspiorad Caitliceach í Gaelscoil Charman. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1994. Is í aidhm Ghaelscoil Charman ná timpeallacht foghlama agus pobal Gaelach a chruthú ina gcothaítear agus a dtugtar meas ar indibhidiúlacht gach uile páiste.

Gaelscoil Inis Córthaidh

Is Gaelscoil idirchreidmheach í Gaelscoil Inis Corthaidh atá lonnaithe in Ibnis Corthaidh, Co. Loch Garman. Bunaíodh an scoil sa bhliain 2002 agus bhog pobal na scoil isteach i bhfoirgneamh nua sa bhliain 2009. Oibríonn pobal na scoile le chéile chun oideachas den scoth trí Ghaeilge a sholáthar do dhaltaí na scoile

Gaelscoil Moshíológ

Is scoil Idirchreidmeach fáoinár bpátrúnacht í Gaelscoil Moshíológ

Back to Top