Scoileanna i gCo na Mí;

Faoi láthair, tá 4 scoil faoi phátrúnacht an Fhorais i gCo. na Mí.

Gaelscoil an Bhradáin Feasa

Is bunscoil chomhoideachais í Gaelscoil na Cruaiche a bhfuil sainspiorad ilchreidmheach aici. Bunaíodh Gaelscoil an Bhradáin Feasa sa bhliain 2007. Tá an scoil lonnaithe i nDroichead Átha, Co. na Mí.

Gaelscoil na Bóinne

Is bunscoil Chaitliceach í Gaelscoil na Bóinne. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1996 le 22 dalta. Tá an scoil lonnaithe i bhfoirgneamh breá atá suite ar bhruach na habhann ar Bhóthar Áth Cliath i mBaile Átha Troim,

Gaelscoil na Mí

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil na Mí a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2011 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i gCill Dhéagláin, Co. na Mí.

Gaelscoil Thulach na nÓg

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Thulach na nÓg a bhfuil sainspiorad idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1998 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i nDún Bóinne.

Back to Top