Scoileanna i gCo. Longfoirt

Faoi láthair, tá scoil amháin faoi phátrúnacht an Fhorais i Co. Longfoirt.

Gaelscoil Longfoirt

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Longfoirt a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1998 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i mbaile Longfoirt

Back to Top