Scoileanna i gCo Laoise

Faoi láthair, tá scoil amháin faoi phátrúnacht an Fhorais i gCo. Laoise.

Gaelscoil Phort Laoise

Is scoil chomhoideachasúil le sainspiorad Caitliceach í Gaelscoil Phortlaoise. Ó bunaíodh Gaelscoil Phortlaoise sa bhliain 1998, tá an scoil agus an Ghaeilge imithe ó neart go neart. Réitíonn na páistí, na múinteoirí, na cúntóirí agus na tuismitheóirí go hiontach lena chéile. Tá an scoil lonnaithe i bhfoirgneamh ina bhfuil 16 seomra ranga, 6 seomra tacaíochta foghlama halla, leabharlann agus eile.


 

Back to Top