Contae na Gaillimhe

Scoileanna i gContae na Gaillimhe

Faoi láthair, tá ceithre scoil faoi phátrúnacht an Fhorais i gContae na Gaillimhe.

Gaelscoil Iarfhlatha

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Iarfhlatha a bhfuil sainspiorad Caitliceach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1996 agus tá sí ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i dTuaim, Co. na Gaillimhe.

Gaelscoil na bhFilí

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mhéan na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach gníomhaíocht ar scoil. Tá pobal na scoile an-bhródúil as a bheith suite i nGort Inse Guaire agus tuigtear dúinn an dualgas atá orainn an Ghaeilge a fhorbairt, an Ghaeilge a neartú agus meas a chothú i measc na bpaistí sa Ghaeilge.Is scoil ilchreidmheach i nGort Inse Guaire, Contae na Gaillimhe í Gaelscoil na bhFilí.

Gaelscoil Riabhach

Is bunscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Riabhach i mBaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe. Bhunaigh grúpa tuismitheoirí an scoil i 2000 chun oideachas a chur ar fail tri mheán na Gaeilge do pháistí sa cheantar. Tá sé mar mhisean againn timpeallacht spreagúil, cineálta, sona agus sábháilte a chur ar fáil do na daltaí, mar spás inar féidir leo a gcumais agus a riachtanais a aimsiú agus gur féidir leo forbairt ann mar pháistí.

Gaelscoil Riada

Is scoil ilchreidmheach i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe í Gaelscoil Riada.

Back to Top